خواننده علی اوج

خواننده علی اوج
خواننده                          علی اوج
متولد                                  13..             
درکشور                               ایران
درشهر                               تهران
تاریخ شروع فعالیت.       از سال 1379

سبک                   رپ.هیپ هاپ

بیوگرافی کامل

علی ناصری آزاد متولد شده در شهر تهران است.وی فعالیت خود را از سال 1379شروع کرد.و اولین آهنگ خود را با اسم لاشخور نباش ضبط و پخش کرد.
او برادر تنی رضا پیشرو و امید قدر است و طبق گفته ویکی‌پدیا علی اوج و رضا پیشرو برادر نا تنی اند ولی این غلط است و طبق گفته خوده علی اوج در اینستاگرام و تلگرام این سه نفر برادر تنی هستند 
یعنی رضا پیشرو،علی اوج ، امید قدر.