دانلود آهنگ پویا بیاتی بنام مجبورم
دانلود آهنگ پویا بیاتی بنام مجبورم

دانلود آهنگ پویا بیاتی بنام مجبورم

namad آهنگ پویا بیاتی

 423 پخش

متن آهنگ پویا بیاتی مجبورم

خودش نخواست بمونه همراهم باشه خودش نخواست قلبای ما با هم باشه

khodsh nkhoast bmonh hmrahm bashh khodsh nkhoast ghlbai ma ba hm bashh

دوسم نداشت گذشت از این دل وامونده تنهام گذاشت صداش تو گوشم جا مونده

dosm ndasht gzsht az ain dl oamondh tnham gzasht sdash to goshm ja mondh

من این دردارو غصه ی فردارو پای کی بنویسم

mn ain drdaro ghsh i frdaro pai ki bnoism

من از دلتنگی بعد هر آهنگی تو گریه هام خیسم

mn az dltngi bad hr ahngi to grye ham khism

مجبورم بسوزم با غم این دل خسته مجبورم بسازم با این قلب شکسته

mjborm bsozm ba ghm ain dl khsth mjborm bsazm ba ain ghlb shksth

مجبورم حرمت عشق زبونمو بسته …

mjborm hrmt ashgh zbonmo bsth …

مجبورم تو دل بریزم و به روم نیارم مجبورم پا روی شیشه ی دلم بذارم مجبورم …

mjborm to dl brizm o bh rom niarm mjborm pa roi shishh i dlm bzarm mjborm …

آخه ازش خاطره ها دارم …

akhh azsh khatrh ha darm …

خودش نخواست بمونه همراهم باشه خودش نخواست قلبای ما با هم باشه

khodsh nkhoast bmonh hmrahm bashh khodsh nkhoast ghlbai ma ba hm bashh

دوسم نداشت گذشت از این دل وامونده تنهام گذاشت صداش تو گوشم جا مونده

dosm ndasht gzsht az ain dl oamondh tnham gzasht sdash to goshm ja mondh

من این دردارو غصه ی فردارو پای کی بنویسم

mn ain drdaro ghsh i frdaro pai ki bnoism

من از دلتنگی بعد هر آهنگی تو گریه هام خیسم

mn az dltngi bad hr ahngi to grye ham khism

مجبورم بسوزم با غم این دل خسته مجبورم بسازم با این قلب شکسته

mjborm bsozm ba ghm ain dl khsth mjborm bsazm ba ain ghlb shksth

مجبورم حرمت عشق زبونمو بسته …

mjborm hrmt ashgh zbonmo bsth …

مجبورم تو دل بریزم و به روم نیارم مجبورم پا روی شیشه ی دلم بذارم مجبورم …

mjborm to dl brizm o bh rom niarm mjborm pa roi shishh i dlm bzarm mjborm …

آخه ازش خاطره ها دارم …

akhh azsh khatrh ha darm …

تکست آهنگ پویا بیاتی مجبورم

من این دردارو غصه ی فردارو پای کی بنویسم

mn ain drdaro ghsh i frdaro pai ki bnoism

من از دلتنگی بعد هر آهنگی تو گریه هام خیسم

mn az dltngi bad hr ahngi to grye ham khism

مجبورم بسوزم با غم این دل خسته مجبورم بسازم با این قلب شکسته

mjborm bsozm ba ghm ain dl khsth mjborm bsazm ba ain ghlb shksth

مجبورم حرمت عشق زبونمو بسته …

mjborm hrmt ashgh zbonmo bsth …

مجبورم تو دل بریزم و به روم نیارم مجبورم پا روی شیشه ی دلم بذارم مجبورم …

mjborm to dl brizm o bh rom niarm mjborm pa roi shishh i dlm bzarm mjborm …

آخه ازش خاطره ها دارم …

akhh azsh khatrh ha darm …

کسی نظری به پست شما نداده است .