دانلود آهنگ مهدی یغمایی به نام ای داد
دانلود آهنگ مهدی یغمایی به نام ای داد

دانلود آهنگ مهدی یغمایی به نام ای داد

namad آهنگ

 22 پخش

متن آهنگ مهدی یغمایی تماشا کن

مرا دیوانه میخواستی تماشا کن تماشا کن غمی شاهانه میخواستی تماشا کن تماشا کن

mra dioanh mikhoasti tmasha kn tmasha kn ghmi shahanh mikhoasti tmasha kn tmasha kn

مرا از خود جدا کردی ببین با من چه ها کردی اگر ویرانه میخواستی تماشا کن تماشا کن

mra az khod jda krdi bbin ba mn chh ha krdi agr oiranh mikhoasti tmasha kn tmasha kn

سپردم روزگارم را به دستت شکستم شکستم شکستم داد نگاه چیره دستت شکستم شکستم

sprdm rozgarm ra bh dstt shkstm shkstm shkstm dad ngah chirh dstt shkstm shkstm

دلم از چشم تو افتاد همین پیمانه دستم داد شکستم شکستم

dlm az chshm to aftad hmin pimanh dstm dad shkstm shkstm

عجب وزنی عجب شوری عجب عیشی عجب نوشی ببین مهمانی است ای دل منو درد فراموشی

ajb ozni ajb shori ajb aishi ajb noshi bbin mhmani ast ai dl mno drd framoshi

برای فتح دستانت چقدر بیهوده جنگیدم تو همدست رقیبانی خودم با چشم خود دیدم

brai fth dstant chghdr byeodh jngidm to hmdst rghibani khodm ba chshm khod didm

سپردم روزگارم را به دستت شکستم شکستم شکستم داد نگاه چیره دستت شکستم شکستم

sprdm rozgarm ra bh dstt shkstm shkstm shkstm dad ngah chirh dstt shkstm shkstm

دلم از چشم تو افتاد همین پیمانه دستم داد شکستم شکستم

dlm az chshm to aftad hmin pimanh dstm dad shkstm shkstm

تکست آهنگ مهدی یغمایی تماشا کن

دلم از چشم تو افتاد همین پیمانه دستم داد شکستم شکستم

dlm az chshm to aftad hmin pimanh dstm dad shkstm shkstm

عجب وزنی عجب شوری عجب عیشی عجب نوشی ببین مهمانی است ای دل منو درد فراموشی

ajb ozni ajb shori ajb aishi ajb noshi bbin mhmani ast ai dl mno drd framoshi

برای فتح دستانت چقدر بیهوده جنگیدم تو همدست رقیبانی خودم با چشم خود دیدم

brai fth dstant chghdr byeodh jngidm to hmdst rghibani khodm ba chshm khod didm

سپردم روزگارم را به دستت شکستم شکستم شکستم داد نگاه چیره دستت شکستم شکستم

sprdm rozgarm ra bh dstt shkstm shkstm shkstm dad ngah chirh dstt shkstm shkstm

دلم از چشم تو افتاد همین پیمانه دستم داد شکستم شکستم

dlm az chshm to aftad hmin pimanh dstm dad shkstm shkstm

کسی نظری به پست شما نداده است .