دانلود آهنگ هادی موسوی به نام نیلوفرانه
دانلود آهنگ هادی موسوی به نام نیلوفرانه

دانلود آهنگ هادی موسوی به نام نیلوفرانه

namad آهنگ هادی موسوی

 12 پخش

متن آهنگ نیلوفرانه از هادی موسوی

خدایا عاشقان را با غم عشق آشنا کن

ز غم های دگر غیر از غم عشقت رها کن

تو خود گفتی که در قلب شکسته خانه داری

شکسته قلب من جانا به عهد خود وفا کن

خدایا بی پناهم زتو جز تو نخواهم

اگر عشقت گناه است ببین غرق گناهم

دو دست دعا فرا برده ام به سوی آسمانها

که تا پر کشم به بال غمت رها در کهکشان ها

چون نیلوفر عاشقانه چنان می پیچم به پای تو

که سر تا پا بشکافد گل ز هر بندم در هوای تو

به دست یاری اگر که نگیری تو دست دلم را دگر که بگیرد

به آه و زاری اگر نپذیری شکسته دلم را دگر که پذیرد

خدایا عاشقان را با غم عشق آشنا کن

ز غم های دگر غیر از غم عشقت رها کن
 
تو خود گفتی که در قلب شکسته خانه داری

شکسته قلب من جانا به عهد خود وفا کنخدایا بی پناهم زتو جز تو نخواهم

اگر عشقت گناه است ببین غرق گناهم

دو دست دعا فرا برده ام به سوی آسمانها

که تا پر کشم به بال غمت رها در کهکشان ها

چون نیلوفر عاشقانه چنان می پیچم به پای تو

که سر تا پا بشکافد گل ز هر بندم در هوای تو

به دست یاری اگر که نگیری تو دست دلم را دگر که بگیرد

به آه و زاری اگر نپذیری شکسته دلم را دگر که پذیرد

کسی نظری به پست شما نداده است .