دانلود آهنگ امید به نام مهتاب
دانلود آهنگ امید به نام مهتاب

دانلود آهنگ امید به نام مهتاب

namad آهنگ

 27 پخش

متن آهنگ مهتاب از امید

♫ ♫ ♫

آهای مــهــتاب پاورچین
پاورچین سایــه بــرچین
در گلخونــه بازه
عزیزم خواب نازه
آهای مــهــتاب پاورچین
پاورچین سایــه بــرچین

♫ ♫ ♫
در گلخونــه بازه
عزیزم خواب نازه
بزن مطــرب کــه لی لی خونــه امشــب
پــر از باد صــبا افشونــه امشــب
ســر راش گل بیاریــم گل بــبندیــم

♫ ♫ ♫
عزیزم پیش من مــهــمونــه امشــب
آهای مــهــتاب پاورچین
پاورچین سایــه بــرچین
در گلخونــه بازه
عزیزم خواب نازه
شــب مــهــتاب و مــه در فــراغــه

♫ ♫ ♫
عزیزم خوابــه و در خواب نازه
آخ در خواب نازه
بگو مــهــتاب تو آروم تــر گذر کن
صدای پای تو بیدارش نسازه
آخ در خواب نازه
آهای مــهــتاب پاورچین

♫ ♫ ♫
پاورچین سایــه بــرچین
در گلخونــه بازه
عزیزم خواب نازه
عزیزم خواب نازه
آهای مــهــتاب پاورچین
پاورچین سایــه بــرچین
بچینــم گل بــرای او فــرســتــم

♫ ♫ ♫

بــهار و زنــبق و شــب بو فــرســتــم
بــهار و زنــبق و شــب بو نــه چندون
گل دل پیش او گلــرو فــرســتــم
آهای مــهــتاب پاورچین
پاورچین سایــه بــرچین
در گلخونــه بازه
عزیزم خواب نازه
عزیزم خواب نازه

♫ ♫ ♫
شــب مــهــتاب و مــه در فــراغــه
عزیزم خوابــه و در خواب نازه
آخ در خواب نازه
بگو مــهــتاب تو آروم تــر گذر کن
صدای پای تو بیدارش نسازه
آخ در خواب نازه

♫ ♫ ♫
آهای مــهــتاب پاورچین
پاورچین سایــه بــرچین
در گلخونــه بازه
عزیزم خواب نازه
عزیزم خواب نازه

♫ ♫ ♫

کسی نظری به پست شما نداده است .