دانلود آهنگ امید به نام فریاد فریاد
دانلود آهنگ امید به نام فریاد فریاد

دانلود آهنگ امید به نام فریاد فریاد

namad آهنگ

 16 پخش

دانلود آهنگ امید فریاد فریاد

من می فهممت درکت می کنم
man mifahmamet،darket mikonam
میمیرم اگه ترکت بکنم
mimiram age،tarket bekonam
احساس تو رو حسش می کنم
داغونه دلت درستش می کنم

من می فهممت درکت می کنم
میمیرم اگه ترکت بکنم
احساس تو رو حسش می کنم
ehsase toro،hessesh mikonam
داغونه دلت درستش می کنم

آهای فریاد فریاد عزیزم داره میاد
با اون عشق خدایی انگاری قلبم و می خواد

راضی نبود زمونه
زمونه رو راضی کردم
با روز و روزگارم
راز و نیازی کردم
من به تموم دنیا
سلام آشتی گفتم
تا از خدای عالم
اجازت و گرفتم

آهای فریاد فریاد،عزیزم داره میاد
با اون عشق خدایی،انگاری قلبم و می خواد

کسی نظری به پست شما نداده است .