دانلود آهنگ امید به نام اگر مانده بودی
دانلود آهنگ امید به نام اگر مانده بودی

دانلود آهنگ امید به نام اگر مانده بودی

namad آهنگ

 18 پخش

متن آهنگ اگر ماندی بودی امید

مانده بودی اگر نازنینم زندگی رنگ و  بوی دگر داشت

این شب سرد ،و غمگین غربت با وجود تو رنگ ،سحر داشت

با تو این مرغک پر ،شکسته مانده بودی اگر ،بال و پر داشت

با تو بیمی نبودش ،زطوفان مانده بودی اگر ،همسفر داشت

هستیم را ،به اتش کشیدی سوختم من ،ندیدی ندیدی

مرگ دل ارزویت ،اگر بود مانده بودی ،اگر میشنیدی

با تو دریا پر از دیدنی ،بود شب ستاره گلی ،چیدنی بود

خاک تن شسته ،در موج باران در ،کنار تو بوسیدنی بود

بعد تو خشم دریا ،و ساحل بعد تو پای من مانده ،درگل

مانده بودی، اگر موج دریا تا ابد هم پر ،از دیدنی بود

مانده بودی ،اگر نازنینم زندگی رنگ و ،بوی دگر داشت

این شب سرد و غمگین غربت با وجود تو رنگ سحر داشت

با تو این مرغک ،پر شکسته مانده بودی ،اگر بال و پر داشت

با تو بیمی ،نبودش زطوفان مانده بودی ،اگر همسفر داشت

هستیم را به ،اتش کشیدی سوختم، من ندیدی ندیدی

بهترین سایت دانلود آهنگ قدیمی ایرانی موزیک

مرگ دل ارزویت ،اگر بود مانده ،بودی اگر میشنیدی

با تو دریا پر از دیدنی بود شب ستاره ،گلی چیدنی بود

خاک تن شسته ،در موج باران در کنار ،تو بوسیدنی بود

بعد تو خشم دریا و ساحل بعد ،تو پای من مانده درگل

مانده بودی ،اگر موج دریا تا ابد هم ،پر از دیدنی بود

 

کسی نظری به پست شما نداده است .