دانلود آهنگ معین به نام پیاله
دانلود آهنگ معین به نام پیاله

دانلود آهنگ معین به نام پیاله

namad آهنگ معین

 83 پخش

متن آهنگ پیاله از معین 

هم پیاله ی ما باش هم پیاله ی ما باش ما که رفته بر بادیم

زیر گنبد این چرخ از تعلق آزادیم

هم پیاله ی ما باش هم پیاله ی ما باش بی نیاز و تنها باش

تشنه باش و دریا باش بی نیاز و تنها باش تشنه باش و دریا باش

فارق از من و ما باش هم پیاله ی ما باش

هم پیاله ی ما باش هم پیاله ی ما باش

در مرام ما رندان حرص مال دنیا نیست

گوش ما بدهکار قیل و قال دنیا نیست

بر بساط این دنیا پشت پا بزن چون ما

تشنه باش و دریا باش هم پیاله ی ما باش

بزن بزن به سنگ می آیینه های کور و کر

بمان به نام عاشقی رفیق خانه وسفر

رفیق هم پیاله باش که می نبوده بی اثر

هم پیاله ی ما باش هم پیاله ی ما باش ما که رفته بر بادیم

زیر گنبد این چرخ از تعلق آزادیم

zire gonbade in charkh az taalogh azadim

هم پیاله ی ما باش هم پیاله ی ما باش

ham piyaleye ma bash ham piyaleye ma bash 

بی نیاز و تنها باش تشنه باش و دریا باش

بی نیاز و تنها باش تشنه باش و دریا باش

فارق از من و ما باش هم پیاله ی ما باش

هم پیاله ی ما باش هم پیاله ی ما باش

در مرام ما رندان حرص مال دنیا نیست

گوش ما بدهکار قیل و قال دنیا نیست

بر بساط این دنیا پشت پا بزن چون ما

تشنه باش و دریا باش هم پیاله ی ما باش

بزن بزن به سنگ می آیینه های کور و کر

بمان به نام عاشقی رفیق خانه وسفر

رفیق هم پیاله باش که می نبوده بی اثرهم پیاله ی ما باش

هم پیاله ی ما باش هم پیاله ی ما باش ما که رفته بر بادیم

زیر گنبد این چرخ از تعلق آزادیم

zire gonbade in charkh az taalogh azadim

هم پیاله ی ما باش هم پیاله ی ما باش

ham piyaleye ma bash ham piyaleye ma bash 

ترانه آهنگ پیاله از معین 

رفیق هم پیاله باش که می نبوده بی اثرهم پیاله ی ما باش

هم پیاله ی ما باش هم پیاله ی ما باش ما که رفته بر بادیم

زیر گنبد این چرخ از تعلق آزادیم

zire gonbade in charkh az taalogh azadim

هم پیاله ی ما باش هم پیاله ی ما باش

ham piyaleye ma bash ham piyaleye ma bash 

کسی نظری به پست شما نداده است .